Tổ chức bộ máy

17/02/2017 04:03:06 Xem cỡ chữ

 

HUYỆN ỦY TRẤN YÊN

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Địa chỉ

Huyện ủy Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.825.106

Fax

02163.825.094

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thế Phước

Bí thư Huyện ủy

 02163.825.109 

2

Nguyễn Hữu Đông

Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

02163.825.107

3

Trần Đông

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

02163.825.145

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KHÓA XXI

1

Nguyễn Thế Phước

Bí thư Huyện ủy

02163.825.109

2

Nguyễn Hữu Đông

Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

02163.825.107

3

Trần Đông

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

02163.825.145

4

Nguyễn Quốc Toản

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

02163.825.154

6

Nguyễn Đức Mầu

Phó Chủ tịch UBND huyện

02163.825.138

7

Lê Hồng Giang

Trưởng ban Tuyên giáo

 02163.825.270

8

Mai Thị Lệ Thủy

Phó chủ tịch HĐND huyện

02163.825.137

9

Nguyễn Thành Lê

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

02163.825.162

10

Lê Xuân Tình

Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

02163.825.231

11

 

Trưởng Công an huyện

02163.825.051

 12

 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

02163.825.153

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên

Điện thoại

02163.825.119

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Hữu Đông

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

02163.825.107

2

Mai Thị Lệ Thủy

Phó chủ tịch HĐND huyện

02163.825.137

3

Nguyễn Thị Kim Xuân

Phó chủ tịch HĐND huyện

02163.826.330

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẤN YÊN

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.825119

Fax

02163.827680

E - Mail

ubnd.tranyen@yenbai.gov.vn

 

 

 

 

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Đông

Chủ tịch UBND huyện

02163.825.145

2

Nguyễn Đức Mầu

Phó chủ tịch UBND huyện

02163.825138

3

 

Phó chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

                               

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Trấn Yên

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

Điện thoại: 02163.825.106    Fax: 02163.827.680

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Tuấn Anh

Chánh Văn phòng

 

2

Lê Thị Thu Hương

Phó Chánh văn phòng

 

3

Nguyễn Trung Sơn

Phó Chánh văn phòng

02163.826.005

4

     

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

Điện thoại: 02163.825.162

5

Nguyễn Thành Lê

Thủ trưởng

 02163.825.162

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

Điện thoại: 02163.825.231

6

Lê Xuân Tình

Thủ trưởng

02163.825.231

Phòng Tư pháp

Khu phố 6 thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

Điện thoại: 02163.825.299

7

Nguyễn Tâm Trí

Trưởng phòng

02163825299

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tổ dân phố số 3 - thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.825.124  Fax: 02163.825.124

8

 Lã Tiến Ngọc

Trưởng phòng

02163.825.279

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.825.117

9

Triệu Thị Bích Liệu

Trưởng phòng

02163.825.466       

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.825.142

10

Phan Tiến Thắng

Trưởng phòng

02163.825.122

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.825.670

11

Phạm Văn Hoàn

Trưởng phòng

02163.825.886

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

Tổ dân phố số 5 - thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.825.116

12

Nguyễn Quang Trung

Trưởng phòng

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tổ dân phố số 5 - thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

ĐT: 02163.825.126

13

Vũ Quốc Long

Trưởng phòng

02163.825.020

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Tổ dân phố số 6 - Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.825.699

14

Phạm Huy Mai

Trưởng phòng

 

Phòng Y tế

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ Phúc – Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.827.525

15

Nguyễn Mạnh Hà

Trưởng phòng

02163.826.455

Phòng Dân tộc

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ Phúc – Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.827.555

16

Phan Anh Tuấn

Trưởng phòng

02163.827.555

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1. XÃ NGA QUÁN

Điện thoại

02163.825.493

Chủ tịch

Phạm Thăng Long

Phó Chủ tịch

Trương Thế Long

2. XÃ MINH QUÁN

Điện thoại

02163.825.012

Chủ tịch

Nguyễn Kỳ Phong

Phó Chủ tịch

Trần Mạnh Hùng

3. XÃ HỒNG CA

Điện thoại

02163.821.350

Chủ tịch

Phạm Xuân Toàn

Phó Chủ tịch

Hà Ngọc Điệp

Phó Chủ tịch

Cháng A Sai

4. XÃ VIỆT HỒNG

Điện thoại

02163.823.557

Chủ tịch

Hoàng Văn Biên

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Bảo

5. XÃ CƯỜNG THỊNH

Điện thoại

02163.825.168

Chủ tịch

Lương Văn Hùng

Phó Chủ tịch

Hà Ngọc Trí

6. XÃ HƯNG THỊNH

Điện thoại

02163.821.082

Chủ tịch

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

Hà Văn Lạng

7. XÃ LƯƠNG THỊNH

Điện thoại

02163.821.122

Chủ tịch

Đinh Khắc Huyên

Phó Chủ tịch

Hà Thị Tưởng

Phó Chủ tịch

Triệu Khánh Thiện

8. XÃ MINH QUÂN

Điện thoại

02163.811.263

Chủ tịch

Lê Trung Kiên

Phó Chủ tịch

Tạ Anh Tuấn

9. XÃ TÂN ĐỒNG

Điện thoại

02163.720.154

Chủ tịch

Trần Thị Kiều Nhung

Phó Chủ tịch

Nguyễn Hồng Phong

10. XÃ BÁO ĐÁP

Điện thoại

02163.720.014

Chủ tịch

Trần Quang Trung

Phó Chủ tịch

Nguyễn Ngân Giang

11. XÃ VIỆT CƯỜNG

Điện thoại

02163.823.586

Chủ tịch

Văn Hữu Quế

Phó Chủ tịch

Đỗ Kim Chiến

12. XÃ VIỆT THÀNH

Điện thoại

02163.825.235

Bí thư, Chủ tịch

Lê Thị Lụa

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Tuyết Nga

13. XÃ ĐÀO THỊNH

Điện thoại

02163.825.247

Chủ tịch

Chu Đức Hiền

Phó Chủ tịch

Đoàn Thu Phượng

14. XÃ HƯNG KHÁNH

Điện thoại

02163.821.050

Chủ tịch

Trần Văn Tam

Phó Chủ tịch

Bùi Thành Nam

15. XÃ  Y CAN

Điện thoại

02163.823.045

Chủ tịch

Vũ Quốc Tiên

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thanh Tuyến

Phó Chủ tịch

Nguyễn Chùng Dương

16.  XÃ QUY MÔNG

Điện thoại

02163.823.035

Chủ tịch

Nguyễn Duy Khanh

Phó Chủ tịch

Phùng Tiến Hiển

17. XÃ KIÊN THÀNH

Điện thoại

02163.820.011

Chủ tịch

Dương Kim Hưng

Phó Chủ tịch

Hoàng Văn Đà

   

18. XÃ VÂN HỘI

Điện thoại

02163.823.505

Chủ tịch

Trần Đình Kiên

Phó Chủ tịch

Nguyễn Mạnh Dần

19. XÃ HOÀ CUÔNG

Điện thoại

02163.825.001

Chủ tịch

Tạ Văn Long

Phó Chủ tịch

Phạm Văn Đạo

20. XÃ BẢO HƯNG

Điện thoại

02163.711.720

Bí thư, Chủ tịch

Nguyễn Văn Bẩy

Phó Chủ tịch

Lê Ngọc Quỳnh

21. THỊ TRẤN CỔ PHÚC

Điện thoại

02163.825.201

Chủ tịch

Nguyễn Huy Trình

Phó Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Bắc

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h