HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên

Điện thoại

02163.825.119

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Hữu Đông

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

02163.825.107

2

Mai Thị Lệ Thủy

Phó chủ tịch HĐND huyện

02163.825.137

3

Nguyễn Thị Kim Xuân

Phó chủ tịch HĐND huyện

02163.826.330

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h