Tin Hoạt động >> Kinh tế

Trấn Yên triển khai kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020

26/12/2019 04:28:53 Xem cỡ chữ Google
Ngày 25/12, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 và kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020. Đ/c Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Mô hình nuôi cá tầm mới phát triển ở xã Việt Hồng

Trong năm 2019, huyện Trấn Yên có nhiều chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp hoàn thành và vượt kế hoạch như: Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tổng sản lượng lương thực có hạt, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại, Diện tích rừng trồng mới, Công nhận 6 xã đạt chuẩn NTM... Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.300 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 28.412 tấn, bằng 104,1% kế hoạch. Bên cạnh đó, Trấn Yên đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 4 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm: Trồng dâu, nuôi tằm và chế biến kén tằm; tre măng Bát Độ Trấn Yên; gà Minh Dư thương phẩm; rau an toàn Trấn Yên), với tổng kinh phí 69,3 tỷ đồng. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ chứng nhận chất lượng sản phẩn an toàn theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế đối với 5 sản phẩm (gà thương phẩm, chè Bát Tiên, quả có múi, rau an toàn, quế hữu cơ)...

Trong năm 2020, huyện Trấn Yên phấn đấu gieo trồng hơn 5.100 ha cây lương thực có hạt; mục tiêu tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 25.300 tấn. Phát triển tổng đàn gia súc chính đạt 51.000 con, trong đó: Đàn trâu 4.500 con, đàn bò 1.100 con, đàn lợn hơn 45.000 con; đàn gia cầm 1.150.000 con; tổng sản lượng thịt hơi các loại 9.000 tấn; sản lượng thủy sản các loại đạt 1.700 tấn. Ngoài ra, huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp trọng điểm như: Trồng thay thế tre Bát Độ đạt 200 ha, Trồng mới 200 ha dâu; Trồng thay thế 1.000 ha quế, xây dựng vùng quế an toàn theo hướng hữu cơ 7.000 ha, Trồng mới 25 ha cây dược liệu, tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM ở 21 xã đạt chuẩn NTM; xây dựng 25 thôn NTM kiểu mẫu.../.

Thanh Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h