Tin Hoạt động >> Chính trị

Thông cáo báo chí kết quả Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/02/2020 04:54:59 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 145-KH/TU, ngày 02/7/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, Kế hoạch số 146-KH/HU, ngày 12/7/2019 của Huyện ủy Trấn Yên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh đại hội

Trong 2 ngày, 18-19/2/2020, tại nhà Hội trường xã Việt Thành đã diễn ra Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng xã Việt Thành trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

I. Diễn biến Đại hội

1. Phiên trù bị (từ 13h30’ đến 16h30’ ngày 18/02/2020)

- Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 đồng chí, Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua chương trình, quy chế, nội quy của Đại hội và tiến hành phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Tại phiên trù bị, Đại hội tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Phiên chính thức (từ 07h30’ đến 16h30’ ngày 19/02/2020)

Đại hội thực hiện các nội dung theo chương trình Đại hội đã được biểu quyết thông qua tại phiên trù bị ngày 18/02/2020: (1) Văn nghệ chào mừng. (2) Chào cờ. (3) Khai mạc Đại hội. (4) Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội. (5) Thông qua Báo cáo chính trị Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXII chuẩn bị trình Đại hội. (6) Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (6) Thảo luận bổ sung, làm rõ các nội dung vào báo cáo chính trị. (7) Thường trực huyện ủy Trấn Yên phát biểu chỉ đạo. (8) Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII. (9) BCH tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. (10) BCH báo cáo kết quả hội nghị BCH lần thứ nhất trước Đại hội; Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII ra mắt Đại hội; phát biểu nhận nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khóa XXIII. (11) Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, tham gia vào Báo cáo chính trị. (12) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025. (13) Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

II. Kết quả Đại hội

1. Kết quả bầu cử

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành khóa XXIII đã bầu  Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí Lê Thị Lụa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, các đồng chí Nguyễn Quốc Tưởng, Nguyễn Thị Tuyết Nga được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Quốc Tưởng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí, Đại biểu dự khuyết 01 đồng chí.

2. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp

Phát huy trí tuệ tập thể, khát vọng xây dựng quê hương Việt Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh; Đại hội đã thông qua mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân. Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của ba vùng kinh tế để phát triển nhanh và bền vững. Quyết tâm xây dựng Việt Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng thời Đại hội cũng xác định 23 chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu đạt được đến năm 2025 trên từng lĩnh vực và đề ra hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

Về phát triển kinh tế

1. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm.

2. Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã:

- Cây dâu: Trồng mới 100 ha, tổng diện tích là 250 ha, sản lượng kén tằm đạt 505 tấn/năm.

- Xây dựng và phát triển mới 15 cơ sở chăn nuôi hàng hóa tập trung.

- Cây quế: Tổng diện tích đạt 572 ha, trong mới 100 ha.

3. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại hằng năm đạt 700 tấn; trong đó thịt hơi đàn gia súc chính 300 tấn.

4. Diện tích rừng trồng tập trung 200 ha.

5. Duy trì hoạt động có hiệu quả hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có; thành lập mới 3 hợp tác xã kiểu mới, 15 tổ hợp tác.

6. 100% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

7. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1,5 tỷ đồng, trong đó: Thu cân đối 500 triệu đồng.

Về văn hóa - xã hội - môi trường

8. Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt trên 95%, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 97%, số trẻ 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học; tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 97%.

9. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 85%.

10. Số lao động được tạo việc làm mới 300 lao động.

11. Không còn hộ nghèo.

12. 100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin.

13. Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bo hiểm y tế; dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên.

14. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%.

15. Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 70% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Mỗi thôn có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

16. Tỷ lệ thôn được công nhận đạt chuẩn văn hóa hằng năm đạt 100%.

17. Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh 100%.

18. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 95trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 70% trở lên. Có 90% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và bảo đảm bền vững. Có mô hình bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng.

19. Có từ 80% trở lên số tuyến đường có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến.

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể

20. Hàng năm Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt vững mạnh. Tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên của các đoàn thể đạt 90% trở lên.

21. 100% các chi bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%. Đảng bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

22. Hằng năm kết nạp từ 05 đảng viên mới trở lên. 

23. An ninh trật tự - Hành chính công

- Trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người trái pháp luật, không có công dân thường trú ở xã phạm tội.

- Công khai minh bạch, đầy đủ 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã. Giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo hiệu quả, trong đó: Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 98%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trước và đúng hạn đạt trên 99%. Xây dựng 01 mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả.

* Nhiệm vụ, giải pháp

Về phát triển kinh tế

Đẩy mạnh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới một cách đồng bộ, đồng thời tăng cường liên kết chuỗi giá trị theo hướng toàn diện, bền vững, có chất lượng, an toàn và hiệu quả trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của ba vùng kinh tế; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; Đẩy mạnh phát triển các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung theo quy mô lớn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh; Coi trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng làng nghề. Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai, tận dụng, nuôi dưỡng tốt các nguồn thu; Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, huy động mọi nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Phát triển văn hoá - xã hội

Đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn mức độ II. Thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo đúng quy định. Quan tâm công tác đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương cho người lao động. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác quân sự - quốc phòng trong giai đoạn mới, chú trọng công tác tuyển quân, xây dựng, quản lý, củng cố lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên theo phân cấp. Tổ chức tốt việc huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng huy động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh ngay từ các thôn, không để phát sinh vụ việc phức tạp, điểm nóng xảy ra. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, tăng cường công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân xã trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời, cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch sát tình hình thực tế, đẩy mạnh cải cách hành chính và công tác tiếp dân của bộ phận phục vụ hành chính công đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền; xây dựng các chương trình hoạt động thiết thực để tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát huy vai trò giám sát và nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng

Tăng cường các giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trên cả 4 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phát huy dân chủ, đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.   

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình; Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, xử lý đúng trách nhiệm người đứng đầu.

Không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để nhân dân phát huy quyền làm chủ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của tỉnh của huyện và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

III. Rút kinh nghiệm về tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Sau khi Đại hội bế mạc, tại Hội trường xã Việt Thành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh đối với Đảng bộ xã Việt Thành huyện Trấn Yên, tham dự hội nghị có các đồng chí Đại biểu các Ban đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái; Đại biểu các huyện, thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Đại biểu của huyện và các xã của huyện Trấn Yên; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh.

Trong suốt thời gian qua, các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành, phối hợp tuyên truyền đậm nét trước, trong thời gian diễn ra Đại hội. Ngay sau Đại hội, Huyện ủy Trấn Yên mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội và hoạt động của các tầng lớp nhân dân trong huyện, xã chào mừng thành công Đại hội, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt được kết quả tốt đẹp nhất.

Huyện ủy Trấn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h