Tin Hoạt động >> Kinh tế

Gần 400 lao động ở Trấn Yên phải nghỉ việc do ảnh hưởng dịch Covid-19

10/04/2020 03:56:45 Xem cỡ chữ Google
Trong thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Trấn Yên đã tiến hành rà soát, thống kê danh sách số công ty, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Gần 400 lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn bị nghỉ việc

Qua rà soát, LĐLĐ huyện đã lập danh sách 7 công ty, doanh nghiệp, với 368 lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên do khó khăn về tài chính, không đủ khả năng trả lương, trong đó, Nhà máy Graphite có 157 lao động, Công ty TNHH Tân Tiến có 90 lao động bị ảnh hưởng; dự kiến sẽ có 146 lao động bị chấm rứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trên cơ sở đó, LĐLĐ huyện Trấn Yên trực tiếp làm việc với chủ sử dụng lao động ở các doanh nghiệp, công ty bàn các biện pháp giải quyết nhu cầu về vốn vay, chế độ cho người lao động theo quy định của Pháp luật./.

Thanh Hùng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h