Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Trấn Yên rà soát đối tượng chịu ảnh hưởng do đại dịch Covid - 19

16/04/2020 11:14:29 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Công văn số 874 ngày 3/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện rà soát, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và thống kê đối tượng hỗ trợ. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Trấn Yên đã thực hiện rà soát về số lượng các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng và có nguy cơ bị ảnh hưởng do đại dịch Covid - 19.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid - 19 xã Nga Quán tặng gạo cho người nghèo tại địa phương

Theo kết quả rà soát sơ bộ, trên địa bàn huyện Trấn Yên hơn 759 đối tượng là người có công với cách mạng, hơn 3.300 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; hơn 2.700 hộ nghèo và cận nghèo. Ngoài ra, trên địa bàn còn có trên 500 người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các công ty, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid - 19; có 978 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng hoạt động theo Chỉ thị 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Việc rà soát đúng đối tượng sẽ góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, thời gian qua, công tác an sinh xã hội được huyện thực hiện tốt, đã huy động, tiếp nhận hiện vật, lương thực thực phẩm, tiền mặt của nhiều tổ chức, cá nhân để hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

Thanh Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h