Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Trấn Yên: Chi trả trên 11 tỷ đồng cho 4 nhóm đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

15/05/2020 09:18:57 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện công văn số 484 của Ủy ban nhân dân huyện về việc hướng dẫn chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính Phủ.

Xã Báo Đáp thực hiện chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Trên cơ sở công văn phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 4 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; huyện Trấn Yên đã lập danh sách và đề nghị hỗ trợ 11.235 người với số tiền trên 11,1 tỷ đồng, trong đó có 2.324 người thuộc hộ nghèo; 5.223 người thuộc hộ cận nghèo; 921 người có công với cách mạng và 2.767 đối tượng bảo trợ xã hội. Để công tác chi trả hỗ trợ cho người dân đảm bảo an toàn, kịp thời đúng đối tượng, Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng bố trí lịch chi trả cụ thể, thông báo đến cấp thôn để tránh đối tượng đến nhận tiền quá đông trong cùng một thời điểm, đồng thời yêu cầu đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội khi đi nhận tiền mang theo sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng...Thời gian thực hiện chi trả cơ bản xong trước ngày 15/5/2020./.

Thu Phượng - Kim Oanh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h