Tin Hoạt động >> Chính trị

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện xây dựng đạt chuẩn văn hoá tại huyện Trấn Yên

19/05/2020 11:02:45 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, ngày 18/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thanh Bình - Phó Chỉ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề về việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã nông thôn mới đạt chuẩn văn hoá, gia đình, làng, bản, tổ dân phố văn hoá trên địa bàn huyện Trấn Yên và giám sát một số lĩnh vực liên quan khác.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát, giám sát tình hình triển khai thực tế tại cơ sở xã Hồng Ca và Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Qua giám sát cho thấy, hầu hết các địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá “; phong trào xây dựng gia đình văn hoá tiếp tục duy trì theo hướng phát triển và gắn với xây dựng nông thôn mới đã tạo được chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của HĐND tỉnh thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà; công tác tổ chức, triển khai, thực hiện và duy trì các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới; việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COViD-19. Qua giám sát nhận thấy các địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng theo đúng quy định.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh thăm cơ sở vật chất nhà văn hóa

Thay mặt đoàn giám sát của HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Thanh Bình đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng làng, bản, tổ dân phố, gia đình văn hoá trên địa bàn huyện Trấn Yên. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền cần phát huy vai trò thành viên Ban chỉ đạo phối hợp tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, thôn, bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư để nhân dân tự giác thực hiện; xây dựng chương trình hành động theo nghị quyết đảng bộ đã đề ra, thực hiện các tiêu chí về xây dựng nhà văn hoá, các hương, quy ước theo quy định; triển khai thực hiện các chính sách đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; tăng cường các hoạt động giám sát tiếp cử tri; đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các địa phương để trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đức Toàn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h