Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Đoàn công tác của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại huyện Trấn Yên

22/05/2020 04:53:21 Xem cỡ chữ Google
Ngày 22/5, Đoàn công tác của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và tỉnh Yên Bái đã về kiểm tra, giám sát chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 tại huyện Trấn Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Đông – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các đồng chí lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Trước khi vào hội nghị, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế việc chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặt biệt khó khăn về nhà ở năm 2020 tại thị trấn Cổ Phúc.

Triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân, đối tượng chính sách xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành tiến hành rà soát, thu thập thông tin về các đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch và dân chủ. Qua rà soát, huyện Trấn Yên có  11.235 đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được chi trả với tổng số tiền hỗ trợ là trên 11 tỷ đồng. Với phương châm kịp thời, chính xác, phòng LĐTB&XH huyện phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân các các xã, thị trấn thực hiện chi trả cho người dân đảm bảo khách quan, minh bạch.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đã ghi nhận, đánh giá cao việc kịp thời triển khai, rà soát và tổ chức chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và thực hiện Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ, hiểu đúng về đối tượng được hưởng thụ chính sách./.

Đoàn Duy Cương-Phòng VHTT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h