Tin Hoạt động >> Kinh tế

Trấn Yên tổ chức hội nghị bàn giải pháp tiêu thụ sản phẩm măng Bát Độ năm 2020

04/06/2020 02:51:08 Xem cỡ chữ Google
Ngày 03/6, huyện Trấn Yên đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm măng Bát Độ năm 2019 và xây dựng kế hoạch, giải pháp tiêu thụ sản phẩm năm 2020.

Người dân Kiên Thành thu hoạch tre Bát Độ

Năm 2019, với 1.900ha diện tích măng kinh doanh, nông dân Trấn Yên đã thu hoạch tổng sản lượng măng thương phẩm đạt 22.400 tấn và được Công ty Vạn Đạt, Công ty Cổ phần Yên Thành và các tư thương thu mua tại 20 điểm trên địa bàn các xã, giá trị trên 70 tỷ đồng, trong đó xã Kiên Thành, Hồng Ca, Hưng Khánh, Tân Đồng là những xã có diện tích lớn, sản lượng măng lớn của Trấn Yên. Chương trình tre Bát Độ đã tiếp tục giúp cho nông dân trong vùng tăng thu nhập, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Đến thời điểm này huyện Trấn Yên có tổng diện tích tre Bát Độ là gần 3.600 ha, trong đó có gần 2.500 ha diện tích tre kinh doanh, sản lượng măng thương phẩm dự ước sẽ đạt 25.000 tấn. Để đảm bảo thuận lợi việc bao tiêu sản phẩm cho người dân, UBND huyện Trấn Yên chỉ đạo các xã thực hiện tốt công tác quản lý trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thu mua; phối hợp với Ban quản lý dự án tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc đầu tư thâm canh, thu hoạch, sơ chế. Ngoài ra, đề nghị các công ty mở thêm các điểm thu mua, bố trí thời gian thu mua và lịch cân hợp lý; đảm bảo giá, thông báo giá thu mua măng sớm đến các xã và hộ nông dân, chủ động nguồn vốn để thu mua hết sản phẩm./.

Thanh Hùng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h