Tin Hoạt động >> Chính trị

BBT Trang thông tin điện tử huyện Trấn Yên xin trân trọng giới thiệu: Toàn văn tham luận của đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

24/09/2020 02:26:33 Xem cỡ chữ Google
Toàn văn tham luận của đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trấn Yên trình bày tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, SƠ KẾT, TỔNG KẾT, KỊP THỜI ĐÔN ĐỐC, NHẮC NHỞ, BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG ĐỂ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020-2025 SỚM ĐI VÀO CUỘC SỐNG”

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

Kính thưa Đại hội,

Tôi là Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên. Trước tiên, tôi nhất trí cao với các báo cáo trình bày tại Đại hội. Được sự nhất trí của Đoàn Chủ tịch Đại hội, thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên, tôi xin phát biểu tham gia vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, biểu dương, khen thưởng để Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống”.

Trước hết, Huyện ủy Trấn Yên nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và các văn kiện khác đã trình bày tại Đại hội. Với nội dung nêu trên, tôi xin phát biểu sâu một số nội dung cụ thể như sau:

Qua năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, các chỉ tiêu nhiệm vụ đều cơ bản đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Điều đó khẳng định Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh được xây dựng một cách khoa học, xuất phát từ thực tiễn và đã thực sự đi vào cuộc sống, cùng với đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, linh hoạt và sâu sát cơ sở. Một yếu tố hết sức quan trọng để việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao đó là cấp ủy các cấp đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo đúng kế hoạch của Tỉnh ủy có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo tính đồng bộ, liên thông. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đôn đốc nhắc nhở và động viên, khen thưởng kịp thời có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành và hoàn thành sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Kính thưa Đại hội,

Để đảm bảo tính liên thông, đồng bộ và sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, một trong những điểm mới trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đó là dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được cấp ủy triệu tập Đại hội chuẩn bị cùng với việc xây dựng Nghị quyết và tại Đại hội sẽ tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội làm cơ sở để cấp ủy khóa mới tiếp tục hoàn thiện và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã cụ thể hóa đầy đủ quan điểm, định hướng phát triển và các mục tiêu, trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả 03 đột phá chiến lược, 07 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra”. Để Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống, tôi đề xuất một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, phổ biến nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động thực hiện nghị quyết đề ra, chương trình hành động thực sự đi vào cuộc sống.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện bám sát nội dung Chương trình hành động của Tỉnh ủy, gắn với những nhiệm vụ cụ thể được giao và chức năng nhiệm vụ tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả thực hiện kiểm tra, giám sát phải thực hiện ngay từ ban đầu, từ học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, xây dựng chương trình, kế hoạch đến việc tổ chức thực hiện, mọi việc phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học. Đặc biệt coi trọng việc kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động, qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế kịp thời uốn nắn để việc thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra; qua kiểm tra, giám sát phát hiện những bất cập, khó khăn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những giải pháp phù hợp. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, tích cực tham mưu cho tỉnh xây dựng, ban hành mới các chính sách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết đã đề ra.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra; trong quá trình sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cần có thái độ thẳng thắn, dám nhìn thẳng vào sự thật, khẳng định những việc đã thực hiện được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục tháo gỡ; kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đánh giá kết quả thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính thưa Đại hội,

Trên đây là ý kiến tham gia của Đảng bộ huyện Trấn Yên vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Xin cảm ơn và kính chúc các vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h