Tin tức - Sự kiện

  • Phát huy những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ huyện Trấn Yên tiếp tục quan tâm triển khai đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

Tôi xin hỏi cơ quan chức năng về công tác xây dựng nông thôn mới đối với cấp xã như sau: Cấp xã có được thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới hay không? Nếu có thì Bí thư Đảng ủy xã có được làm trưởng ban không hay là Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban? Tôi trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi:

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết

Lượt truy cập