CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Trấn Yên

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

Điện thoại: 02163.825.106    Fax: 02163.827.680

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Tuấn Anh

Chánh Văn phòng

 

2

Lê Thị Thu Hương

Phó Chánh văn phòng

 

3

Nguyễn Trung Sơn

Phó Chánh văn phòng

02163.826.005

4

     

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

Điện thoại: 02163.825.162

5

Nguyễn Thị Kim Xuân

Thủ trưởng

 02163.825.162

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

Điện thoại: 02163.825.231

6

Trần Văn Sở

Thủ trưởng

02163.825.231

Phòng Tư pháp

Khu phố 6 thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

Điện thoại: 02163.825.299

7

Nguyễn Tâm Trí

Trưởng phòng

02163825299

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tổ dân phố số 3 - thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.825.124  Fax: 02163.825.124

8

 Lã Tiến Ngọc

Trưởng phòng

02163.825.279

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.825.117

9

Triệu Thị Bích Liệu

Trưởng phòng

02163.825.466       

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.825.142

10

Phan Tiến Thắng

Trưởng phòng

02163.825.122

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.825.670

11

Phạm Văn Hoàn

Trưởng phòng

02163.825.886

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

Tổ dân phố số 5 - thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.825.116

12

Nguyễn Quang Trung

Trưởng phòng

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tổ dân phố số 5 - thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

ĐT: 02163.825.126

13

Vũ Quốc Long

Trưởng phòng

02163.825.020

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Tổ dân phố số 6 - Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.825.699

14

Phạm Huy Mai

Trưởng phòng

02163.825.699

Phòng Y tế

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ Phúc – Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.827.525

15

Nguyễn Mạnh Hà

Trưởng phòng

02163.826.455

Phòng Dân tộc

Tổ dân phố số 6 - thị trấn Cổ Phúc – Huyện Trấn Yên

ĐT thường trực: 02163.827.555

16

Phan Anh Tuấn

Trưởng phòng

02163.827.555

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h