CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Báo cáo công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Trấn Yên quý I năm 2019

2 Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân huyện thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Trấn Yên năm 2019

3 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Trấn Yên

4

Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước huyện Trấn Yên năm 2019

 

 

5 Dự toán thu chi ngân sách huyện Trấn Yên năm 2019

6 Báo cáo tình hình công khai Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện Trấn Yên

7 Báo cáo công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên 9 tháng đầu năm 2019

8 Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước huyện Trấn Yên năm 2021

9 Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện Trấn Yên năm 2021

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h