Căn cứ các quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước. Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên cung cấp danh sách phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, như sau:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

Cơ quan

Di động

1

Trần Đông

Chủ tịch Ủy  ban nhân dân huyện

02163.825.106

0919.477.969

 

2

Nguyễn Trung Sơn

Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Trấn Yên

02163.825.106

0824.448.877

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h