HUYỆN ỦY TRẤN YÊN

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Địa chỉ

Huyện ủy Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.825.106

Fax

02163.825.094

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Nhật Tân

Bí thư Huyện ủy

 02163.825.109 

2

Nguyễn Quốc Toản

Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

02163.825.107

3

Trần Đông

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

02163.825.145

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h