Thông báo địa chỉ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện:

 

1. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:

Ban tiếp công dân, Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Tổ dân phố số 3,

 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

2. Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: 02163.825.106

3. Hộp thư điện tử phản ánh, kiến nghị: ubnd.tranyen@yenbai.gov.vn

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết./.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h