Lịch tiếp công dân

Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Trấn Yên

(17/10/2019)

Ban hành kèm theo quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên

Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Trấn Yên

(10/04/2019)

- Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ mỗi tháng 01 lần vào ngày 15 hàng tháng; trường hợp ngày 15 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết; việc tiếp dân được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

- Địa điểm: Tòa nhà làm việc của các cơ quan huyện thuộc tổ dân phố số 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (trên trục đường Yên Bái - Khe sang).

- Bí thư Huyện ủy tiếp dân đột xuất trong các trường hợp sau:

+ Vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức đơn vị còn khác nhau.

+ Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

ĐẦU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÔNG DÂN (THEO LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN) CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẤN YÊN

(03/12/2018)

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin;
 

Lịch tiếp công dân của Ban tiếp công dân, Lãnh đạo thường trực HĐND, UBND huyện Trấn Yên

(05/12/2017)

Thời gian và lịch tiếp công dân

Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ.

Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút;

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h