Nông thôn mới >> Nông nghiệp

Xã Minh Quán (huyện Trấn Yên) đạt chuẩn NTM

05/12/2018 02:10:54 Xem cỡ chữ Google
Chiều 29/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Yên Bái đã thẩm định các tiêu chí xây dựng NTM tại xã Minh Quán, huyện Trấn Yên và nhất trí xã Minh Quán đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Minh Quán là xã vùng 2 của huyện Trấn Yên, có 2 thành phần dân tộc chính là dân tộc Kinh và Cao Lan. Cơ cấu sản suất chủ yếu là sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn nuôi và dịch vụ nhỏ lẻ. Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, với sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm cùng sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân, đến nay diện mạo nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đảm bảo phục vụ nhu cầu nhân dân;100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa và bê tông hóa; 62% đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản được bê tông hóa. Hệ thống thủy lợi đảm bảo nhu cầu tưới tiêu và yêu cầu về phòng chống thiên tai tại chỗ; 100% số hộ dân được sử dụng điện an toàn. Hệ thống trường học được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai kịp thời, các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được chú ý nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2018 ước đạt 36,15 triệu đồng/người; Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 9%; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là 94%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Tại Hội nghị, sau khi tham gia ý kiến góp ý vào báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của xã, 100% thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh đã thống nhất xã Minh Quán, huyện Trấn Yên hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đề nghị UBND huyện Trấn Yên và UBND xã Minh Quán nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của các ngành thành viên để hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình UBND tỉnh công nhận xã Minh Quán đạt chuẩn nông thôn mới; căn cứ vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới của xã để đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng; Xem xét để đề nghị với tỉnh tặng thưởng một công trình phúc lợi xã hội trị giá 500 triệu đồng đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới; Xây dựng kế hoạch, dự kiến thời gian và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Minh Quán đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Thanh Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h