Nông thôn mới >> Nông nghiệp

Xã Quy Mông quyết tâm hoàn thành 19 tiêu chí NTM trong quý I năm 2019

15/02/2019 03:53:12 Xem cỡ chữ Google
Xã Quy Mông là một xã vùng thấp nằm ở phía Đông nam huyện Trấn Yên, có diện tích đất tự nhiên hơn 2.000 ha, xã có 10 thôn với, 1455 hộ dân, 5.577 nhân khẩu.

Quy mông có hàng chục trang trại trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao

Sau 8 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Quy Mông đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Đến thời điểm này, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng, đã hình thành các mô hình phát triển kinh tế như: Trồng đao riềng với diện tích gần 50 ha; Nuôi cá thâm canh với diện tích 27 ha. Trong chăn nuôi đã chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung quy mô lớn như chăn nuôi gà 89 trang trại; đồng thời phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ, từ đó góp phần nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã; thu nhập bình quân năm 2018 đạt 30 triệu đồng, năm 2019 dự kiến tăng lên 33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,55%. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng, kinh tế – xã hội được xây dựng và nâng cấp đồng bộ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Văn hóa – xã hội – môi trường được quan tâm, chú trọng từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với mục tiêu hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong quý I năm 2019, xã Quy Mông đã nỗ lực huy động các nguồn lực, tuyên truyền vận động người dân thực hiện 3 tiêu chí còn lại gồm: tiêu chí về giao thông, nhà ở dân cư và môi trường; huy động các nguồn lực để nâng cấp, bê tông hóa các tuyến đường giao thông; tu sửa và nâng cấp hệ thống kênh mương đảm bảo đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Đồng thời tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục giảm nghèo bền vững; trú trọng đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chất thải được thu gom và sử lý theo quy định; bảo vệ, gữ gìn cảnh quan sinh thái xanh – sạch – đẹp./.

Thanh Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h