Nông thôn mới >> Nông nghiệp

Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Trấn Yên góp ý Đề án Xây dựng điểm xã nông thôn mới kiểu mẫu xã Việt Thành

29/03/2019 08:54:01 Xem cỡ chữ Google
Ngày 28/3/2018, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Trấn Yên đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Đề án xây dựng xã Việt Thành đạt xã NTM kiểu mẫu, đây là xã điểm NTM kiểu mẫu của tỉnh.

Sau 4 năm được công nhận xã đạt NTM, các tiêu chí của Việt Thành luôn được duy trì giữ vững và nâng cao, đến nay xã đã hình thành được 3 vùng phát triển kinh tế sản xuất hàng hóa tập trung; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 34 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%; các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa; tiêu chí môi trường, an ninh trật tự - hành chính công đều đạt so với xã NTM nâng cao; Việt Thành đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định và công nhận xã NTM nâng cao.

Để thực hiện xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu điểm của tỉnh, Việt Thành đã xây dựng dự thảo Đề án dựa trên căn cứ Quyết định 691 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Đề án nêu rõ mục tiêu đó là: nâng cao thu nhập vùng sản xuất trồng dâu nuôi tằm và phát triển kinh tế rừng; phát huy hiệu quả hoạt động của 2 HTX; nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 38 triệu đồng; không còn hộ nghèo (trừ hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội); tỷ lệ tham gia BHYT đạt từ 95% trở lên; nâng cao tỷ lệ học nghề; duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; 90% chất thải rắn được thu gom và xử lý theo quy định; kiểm chế các tệ nạn xã hội, không có người phạm tội; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính đảo bảo có hiệu quả; xây dựng 3 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, trong đó có 1 thôn NTM kiểu mẫu tiêu biểu. Để được công nhận xã NTM kiểu mẫu, Việt Thành đề nghị nhà nước đầu tư 1 số hạng mục công trình về đường giao thông, nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa khu dân cư, hỗ trợ nhà mẫu, vường mẫu…

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về 04 nhóm tiêu chí xã NTM kiểu mẫu theo quy định; xem xét nguồn lực, cơ chế, chính sách xây dựng xã NTM kiểu mẫu...phấn đấu cuối năm 2019 xã Việt Thành sẽ được UBND tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt NTM kiểu mẫu./.

Thanh Hùng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h