Nông thôn mới >> Nông nghiệp

Xã Quy Mông đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

03/06/2019 04:46:52 Xem cỡ chữ Google
Sáng 1/6, UBND huyện Trấn Yên tổ chức Lễ công bố xã Quy Mông đạt chuẩn nông thôn mới. Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong 9 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ gia đình trong xã và các doanh nghiệp trên địa bàn đã tình nguyện đóng góp, hiến đất và tài sản trên đất để xây dựng các công trình công cộng với tổng nguồn kinh phí đạt trên 81 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai kịp thời, các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được chú ý nhân rộng. Người dân đã áp dụng khá tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn bước đầu đã có hiệu quả. Các tuyến đường liên xã, liên thôn được bê tông, nhựa hóa bảo đảm các loại phương tiện giao thông đi lại thuận tiện. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng được quan tâm phát triển. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng, đã hình thành các mô hình phát triển kinh tế: như trồng đao riềng với diện tích gần 50 ha; trồng dâu nuôi tằm với diện tích gần 15 ha; trồng rừng sản xuất 700 ha. Trong chăn nuôi, đã chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung quy mô lớn, đã hình thành các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa; đồng thời tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ, từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn 7,6% (năm 2018); thu nhập bình quân/người năm 2019 ước đạt trên 33 triệu đồng. Trên 95% người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên.

Trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quy Mông, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà địa phương đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; khai thác triệt để mọi tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực. Đẩy nhanh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Không ngừng tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn. Quan tâm, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức xã. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể, 5 cá nhân; UBND huyện Trấn Yên trao giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Quy Mông.

Thanh Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h