Học tập làm theo lời Bác >> Chính trị

Trấn Yên sôi nổi Hội thi kể chuyện về Bác Hồ

27/06/2019 04:36:14 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 124 của Tỉnh uỷ Yên Bái tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và những mô hình điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019. Huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi cấp cơ sở và cấp huyện. Hiện nay, hội thi cấp cơ sở đang diễn ra sôi nổi ở các cụm xã, thị trấn.

Kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”, và những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Đối tượng tham gia là cán bộ, đoàn viên, hội viên đang phấn đấu, công tác, lao động tại các địa phương, đơn vị trong toàn Đảng bộ huyện có phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, có kiến thức... Nội dung thi tập chung kể các cầu chuyện về Bác Hồ, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của địa phương gắn với chủ đề học tập và làm theo Bác hàng năm. Ngoài ra, các thí sinh sẽ thi kiểm tra nhận thức, trả lời các cầu hỏi về thực hiện Chỉ thị 05 của bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc, đồng thời lựa chọn các thí sinh vào vòng thi cấp huyện diễn ra trong tháng 7 năm 2019.

Thông qua Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng và kịp thời ghi nhận, biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019; tạo động lực đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; thiết thực lập thành tích hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện “Di chúc” của Bác (1969 - 2019).

Thanh Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h