Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Hội Khuyến học huyện Trấn Yên tổng kết 05 năm thực hiện công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2020

21/01/2021 11:26:33 Xem cỡ chữ Google
Ngày 21/01/2021, Hội Khuyến học huyện Trấn Yên tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2020, triển khai xây dựng nhiệm vụ học tập giai đoạn 2021-2025.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác khuyến học huyện Trấn Yên giai đoạn 2015-2020

Đến nay, huyện Trấn Yên có 23.793 hội viên tham gia hội khuyến học chiếm tỷ lệ 26% dân số. Trong giai đoạn 2015 - 2020 hội khuyến học huyện Trấn Yên đã phát triển được 40 tổ chức hội khuyến học, trong đó có 21 hội khuyến học xã, thị trấn; 20 ban khuyến học của các cơ quan đơn vị với 357 tổ chức cơ sở.  Đến năm 2020 hội khuyến học huyện Trấn Yên đang triển khai 8 mô hình học tập gồm trên 23.990 gia đình được công nhận danh hiệu “gia đình học tập” đạt 99,95% số hộ đăng ký, 48 “dòng họ học tập”, nhiều dòng họ lớn như: dòng họ Đặng xã Tân Đồng, dòng họ Đỗ xã Việt Cường…100% thôn bản, 21 xã thị trấn được công nhận cộng đồng học tập; 4 xã Y Can, Kiên Thành, Hưng Thịnh, Hồng Ca được đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã; 4 CLB khuyến học ở các xã Kiên Thành, Tân Đồng, Hòa Cuông, Việt Hồng đi vào hoạt động có hiệu quả; 68 đơn vị được công nhận đơn vị học tập; 19/20 mô hình được công nhận đơn vị học tập; 1.250 công dân được công nhận mô hình công dân học tập; toàn huyện có 21 trung tâm học tập cộng đồng. Các mô hình “Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả, mỗi năm tổ chức từ 50 đến 70 lớp học tập, tập huấn, hội thảo, phổ biến, nâng cao kiến thức cho cộng đồng.

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh-Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thành Lê- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Trấn Yên phát biểu tại hội nghị

Trong giai đoạn 2020 - 2025 hội khuyến học huyện Trấn Yên đề ra mục tiêu phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan đơn vị; 95% dòng họ khuyến học hoạt động có hiệu quả; phấn đấu 96% gia đình đăng ký gia đình học tập trở lên; 52/52 dòng hộ đăng ký xây dựng dòng họ học tập; 100% cơ quan đơn vị đăng ký đạt mô hình công dân học tập, đơn vị học tập./.

Thu Phượng - Kim Oanh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h