Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

21/01/2021 11:32:39 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 21/1/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với tất cả điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các huyện, thị thành phố trực thuộc tỉnh trong toàn quốc.

Điểm cầu tại Trấn Yên dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Dự hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND  các cấp có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của TW. Tại điểm cầu của huyện Trấn Yên có các đ/c Thường trực Huyện ủy, các đ/c trong BTV huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ; Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo trong Thường trực Huyện ủy dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Huyện Trấn Yên

Hội nghị đã triển khai Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02 ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; các văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình bầu cử; Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân…

Ngay sau Hội nghị này, Ban chỉ đạo bầu cử các cấp sẽ thực hiện các bước, quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định./.

Thanh Hùng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h